Fotos von den Basler Verkehrs Betriebe

Be 4/6 Sänfte 678

Be 4/6 Sänfte 678 am Kannenfeldplatz am 20.12.2015 © Kai Reinhard

Be 4/6 Sänfte 678 am Bahnhof SBB am 17.01.2014 © Kai Reinhard

Be 4/6 Sänfte 678 am Badischen Bahnhof am 15.09.2013 © Kai Reinhard

Be 4/6 Sänfte 678 am Bankverein am 08.09.2013 © Kai Reinhard

Be 4/6 Sänfte 678 an der Wettsteinbrücke am 03.09.2009 © Kai Reinhard

Be 4/6 Sänfte 678 am Messeplatz am 06.05.2006

Be 4/6 Sänfte 678 am Badischen Bahnhof am 29.04.2005