DB AG Baureihe 363 688-3

363 688-3 im Karlsruher Hbf am 03.03.2007 © Kai Reinhard