DB AG Baureihe 364 858-1

364 858-1 im Ulmer Hauptbahnhof am 25.10.2008 © Kai Reinhard